A Sporttudományi Intézet tudástérképe

Utolsó módosítás dátuma : 2019. február 10.

A Sporttudományi Intézet tudományos tevékenységét leginkább az oktatók tudományos tevékenységével jellemezhetjük.

A Sporttudományi Intézet tudástérképe:
Egészség– Sport – Társadalom
Inter- és multidiszciplináris kutatások az egészséges társadalom kérdéskörében, a társadalom humán komponensére koncentrálva. Az egészség és a sport pedagógiai, szociológiai, politikai, történeti vonatkozásai hazai és nemzetközi kitekintésben.
(Béki Piroska, Boda Eszter, Bognár József, Fügedi Balázs, Hajdu Pál, Herpainé Lakó Judit, Hideg Gabriella, Kristonné Bakos Magdolna, Révész László, Seres János, Szalay Gábor, Tóthné Vojtkó Veronika)

Egészség- és sportturisztikai trendek, a turizmus elméleti és módszertani kérdései
Kis- és középvállalkozások, nonprofit szervezeteknek és sportegyesületek stb. versenyképességének és üzleti hatékonyságának növelése az egészség – sport - rekreáció faktor elemzésével, szakvéleményezésével. Egészség- és sportturisztikai trendek vizsgálata. A turizmus, sportturizmus, egészségturizmus speciális területeinek vizsgálata.
(Béki Piroska, Boda Eszter, Fodor Éva, Szalay Gábor, Váczi Péter)
Az öregedés és fizikai aktivitás természet- és társadalomtudományi aspektusai
A humán öregedési folyamatot gyorsító és lassító tényezők feltárása, és a rendszeres fizikai aktivitással való összefüggéseinek élettani, népegészségügyi, szociális, szempontból történő feltérképezése. A rendszeres fizikai aktivitás hatásának vizsgálata az idős korban leggyakrabban előforduló betegségek primer, secunder és tercier megelőzésére. A mozgásos és szellemi rekreáció lehetőségei az öregedési folyamat lassításában.
(Bognár József, Herpainé Lakó Judit)
Munkahelyi egészségfejlesztés
Vállalatok, vállalkozások belső struktúrájának feltárása, a potenciális és valós egészségkárosító paraméterek meghatározásával, a munkahely fizikai jellemzőinek, környezetének és a dolgozók egészségi állapotának meghatározása és a fejlesztés irányainak kidolgozása. Egészségfejlesztő programok tervezése és a megvalósítás hatékonyságának vizsgálata. A munkahelyi egészségfejlesztés jógyakorlatai.
(Bognár József, Herpainé Lakó Judit)

Sportélettani, fittségi kutatások
Élettani, fittségi vizsgálatok, terhelésdiagnosztika. Az edzés optimalizálása és hatékonyságának ellenőrzése. A sportági kiválasztás segítése az antropometria és terhelésélettan eszközrendszerével. A betegségek korai felismerése, a kóros elváltozások felderítése, rehabilitáció.
(Fügedi Balázs, Huhn Zsófia)
Tehetséggondozás – versenysport
A sportági kiválasztás, beválás, tehetséggondozás pedagógiai, pszichológiai és módszertani aspektusainak elemzése különböző sportágakban. Az utánpótlásnevelés aktuális kérdései, tehetséggondozás. Pedagógiai módszerek elemzése a sportban.
(Bognár József, Fügedi Balázs, Juhász István, Révész László, Révész-Kiszela Kinga, Váczi Péter)
Iskolai testnevelés és sport

Az iskolai testnevelés és sport aktuális kérdései, módszerek, stratégiák hatékonysága, az interakció sajátosságainak vizsgálata. Az IKT alkalmazásának lehetőségei és színterei a testnevelés tanításában. Iskolaérettség. Integrált, és inkluzív nevelés a testnevelésben. Mérés, értékelés, tananyagfejlesztés, tantervelemzés.
(Bognár József, Fügedi Balázs, Hajdu Pál, Horváth Cintia, Juhász István, Kristonné Dr. Bakos Magdolna, Petrányi Gábor, Révész László, Révész-Kiszela Kinga, Seres János, Szalay Gábor, Váczi Péter, Varga Attila)

Sportszervezés
A sportgazdaság, -menedzsment, -marketing, vezetés-szervezés aktuális kérdései. A sportszervezés területei, sportszervezetek, vezetésével, irányításával, működtetésével kapcsolatos kutatások. Sportrendezvények, -események szervezésének speciális kérdései.
(Béki Piroska, Boda Eszter, Bognár József, Váczi Péter)
A rekreáció és a szabadidő helye és szerepe a XXI. században
A rekreáció területeinek (szellemi, mozgásos) elméleti és empirikus kutatása. Új típusú trendek a szabadidő hasznos eltöltésében. Az életmód és a szabadidő-eltöltési szokások összefüggéseinek vizsgálata. A digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei a rekreációs tevékenységek során.
(Béki Piroska, Boda Eszter, Fodor Éva, Herpainé Lakó Judit, Révész László, Varga Attila)
Esélyegyenlőség – esélyegyenlőtlenség, hátrányos helyzet, fogyatékosügy
A hátrányos helyzetű rétegek, csoportok, egyének helye és lehetőségei a társadalomban, különös tekintettel a fizikai aktivitásra, testedzésre, sporttevékenységre. Fogyatékkal élők sportja. A speciális nevelési igényű és kiemelt bánásmódot igénylő személyekkel folytatott oktató-nevelő és fejlesztő munka kérdései. Új típusú prevenciós, rekreációs, rehabilitációs egészségfejlesztési módok és lehetőségek.
(Bognár József, Herpainé Lakó Judit, Hideg Gabriella, Révész-Kiszela Kinga)


< Vissza