A Sporttudományi Intézet tudástérképe

Utolsó módosítás dátuma : 2020. február 14.

A Sporttudományi Intézet tudományos tevékenységét leginkább az oktatók tudományos tevékenységével jellemezhetjük.

A Sporttudományi Intézet tudástérképe:
Egészség– Sport – Társadalom
Inter- és multidiszciplináris kutatások az egészséges társadalom kérdéskörében, a társadalom humán komponensére koncentrálva. Az egészség és a sport pedagógiai, szociológiai, politikai, történeti vonatkozásai hazai és nemzetközi kitekintésben.
(Boda Eszter, Bognár József, Fügedi Balázs, Hajdu Pál, Herpainé Lakó Judit, Révész László, Seres János, Szalay Gábor)

Egészség- és sportturisztikai trendek, a turizmus elméleti és módszertani kérdései
Kis- és középvállalkozások, nonprofit szervezeteknek és sportegyesületek stb. versenyképességének és üzleti hatékonyságának növelése az egészség – sport - rekreáció faktor elemzésével, szakvéleményezésével. Egészség- és sportturisztikai trendek vizsgálata. A turizmus, sportturizmus, egészségturizmus speciális területeinek vizsgálata.
(Boda Eszter, Szalay Gábor, Váczi Péter)
Az öregedés és fizikai aktivitás természet- és társadalomtudományi aspektusai
A humán öregedési folyamatot gyorsító és lassító tényezők feltárása, és a rendszeres fizikai aktivitással való összefüggéseinek élettani, népegészségügyi, szociális, szempontból történő feltérképezése. A rendszeres fizikai aktivitás hatásának vizsgálata az idős korban leggyakrabban előforduló betegségek primer, secunder és tercier megelőzésére. A mozgásos és szellemi rekreáció lehetőségei az öregedési folyamat lassításában.
(Bognár József, Herpainé Lakó Judit)
Munkahelyi egészségfejlesztés
Vállalatok, vállalkozások belső struktúrájának feltárása, a potenciális és valós egészségkárosító paraméterek meghatározásával, a munkahely fizikai jellemzőinek, környezetének és a dolgozók egészségi állapotának meghatározása és a fejlesztés irányainak kidolgozása. Egészségfejlesztő programok tervezése és a megvalósítás hatékonyságának vizsgálata. A munkahelyi egészségfejlesztés jógyakorlatai.
(Bognár József, Herpainé Lakó Judit)

Sportélettani, fittségi kutatások
Élettani, fittségi vizsgálatok, terhelésdiagnosztika. Az edzés optimalizálása és hatékonyságának ellenőrzése. A sportági kiválasztás segítése az antropometria és terhelésélettan eszközrendszerével. A betegségek korai felismerése, a kóros elváltozások felderítése, rehabilitáció.
(Fügedi Balázs, Huhn Zsófia)
Tehetséggondozás – versenysport
A sportági kiválasztás, beválás, tehetséggondozás pedagógiai, pszichológiai és módszertani aspektusainak elemzése különböző sportágakban. Az utánpótlásnevelés aktuális kérdései, tehetséggondozás. Pedagógiai módszerek elemzése a sportban.
(Bognár József, Fügedi Balázs, Révész László, Révész-Kiszela Kinga, Váczi Péter)
Iskolai testnevelés és sport

Az iskolai testnevelés és sport aktuális kérdései, módszerek, stratégiák hatékonysága, az interakció sajátosságainak vizsgálata. Az IKT alkalmazásának lehetőségei és színterei a testnevelés tanításában. Iskolaérettség. Integrált, és inkluzív nevelés a testnevelésben. Mérés, értékelés, tananyagfejlesztés, tantervelemzés.
(Bognár József, Fügedi Balázs, Hajdu Pál, Horváth Cintia, Juhász István, Petrányi Gábor, Révész László, Révész-Kiszela Kinga, Seres János, Szalay Gábor, Váczi Péter, Varga Attila)

Sportszervezés
A sportgazdaság, -menedzsment, -marketing, vezetés-szervezés aktuális kérdései. A sportszervezés területei, sportszervezetek, vezetésével, irányításával, működtetésével kapcsolatos kutatások. Sportrendezvények, -események szervezésének speciális kérdései.
(Boda Eszter, Bognár József, Váczi Péter)
A rekreáció és a szabadidő helye és szerepe a XXI. században
A rekreáció területeinek (szellemi, mozgásos) elméleti és empirikus kutatása. Új típusú trendek a szabadidő hasznos eltöltésében. Az életmód és a szabadidő-eltöltési szokások összefüggéseinek vizsgálata. A digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei a rekreációs tevékenységek során.
(Boda Eszter, Herpainé Lakó Judit, Révész László, Varga Attila)
Esélyegyenlőség – esélyegyenlőtlenség, hátrányos helyzet, fogyatékosügy
A hátrányos helyzetű rétegek, csoportok, egyének helye és lehetőségei a társadalomban, különös tekintettel a fizikai aktivitásra, testedzésre, sporttevékenységre. Fogyatékkal élők sportja. A speciális nevelési igényű és kiemelt bánásmódot igénylő személyekkel folytatott oktató-nevelő és fejlesztő munka kérdései. Új típusú prevenciós, rekreációs, rehabilitációs egészségfejlesztési módok és lehetőségek.
(Bognár József, Herpainé Lakó Judit, Révész-Kiszela Kinga)


< Vissza