OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

Utolsó módosítás dátuma : 2017. május 26.

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS 4+1; 5+1 ALAP- ÉS MESTER KÉPZÉS

A felsőoktatási törvény szerint a kétciklusú tanárképzést – felváltotta az osztatlan tanárképzés. Az érettségizők az osztatlan képzésben, a testnevelő tanári szak mellé az alábbiakban felsorolt szakokkal szakpárban nyújthatnak be jelentkezést. Az Eszterházy Károly Egyetemen osztatlan tanárképzésre felvételizők a lent bemutatott szakok közül választhatnak.

TESTNEVELŐ TANÁR
Olyan szakpedagógusokat képzünk, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok megoldására, az iskolán kívül – túl a testnevelő tanári munkán – sportrekreációs, sportmenedzseri, edzői tevékenység folytatására is.

A Testnevelő tanár szak mellé választható szakok:

ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA
BIOLÓGIATANÁR (EGÉSZSÉGTAN)

ÉNEK-ZENE TANÁR

ERKÖLCSTAN- ÉS ETIKATANÁR

FÖLDRAJZTANÁR

INFORMATIKATANÁR

KÉMIATANÁR

KÖZGAZDÁSZTANÁR

MAGYARTANÁR

MATEMATIKATANÁR

MÉDIA-, MOZGÓKÉP- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTANÁR

NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA

PEDAGÓGIATANÁR
RAJZ- ÉS VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR

TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA

 


< Vissza