EDZŐ BSC

Utolsó módosítás dátuma : 2020. február 14.

Általános ismertető

A folyamatosan változó világ által támasztott követelmények az egész felsőoktatásban óriási kihívást jelentenek, melyet nagyon nehéz biztonságosan prognosztizálni. A jelen egyik legfontosabb feladata a szakedző alapszakon a képzés céljának determinálása, illetve a végzettek munkába állási lehetőségeinek pontos meghatározása.
Bár a versenyszakosztályok száma az országban csökkenő, városunkban és megyénkben ez a csökkenő tendencia nem érzékelhető. Komoly problémát jelent, hogy az edzői feladatokat – főleg az utánpótlás és gyermekkorú csoportoknál – gyakran edzői képesítésekkel nem rendelkező, vagy alulképzett edzők, volt sportolók látják el. Ilyen feladatra alkalmas, megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező, diplomás személyeket kívánunk képezni az új alapszakon. Különösen fontos ez az egyesületi élsport közvetlen utánpótlását jelentő csoportok tevékenysége érdekében.
Megvizsgáltuk a „képzési és kimeneti követelmények"-ben (KKK) felsorolt kompetenciák által jelzett elhelyezkedési lehetőségek kínálatát a szűkebb és tágabb környezetünkben. Egerben, intézményünk székvárosában a szakedző szakon végzettek számára egyrészt az elhelyezkedés legjobb lehetőségeit a nagyszámú sportcentrum és a mozgásstúdió hálózat, valamint a sportegyesületi, szakosztályi szervezői, edzői, vezetői tevékenység jelentik. Hangsúlyozni kell, hogy a mozgásfejlődés virágkorát jelentő időszakban a legjobb, a legképzettebb szakemberek kezébe kell adni a sportolni vágyó fiatalokat. Ilyen feladatra alkalmas személyeket kívánunk képezni az edző alapszakon.
Másrész szakmai kompetenciáik segítségével az iskolai szabadidő és diáksport szervezésében, sporthoz köthető (pl.: testnevelés tagozatos) csoportok napközis és kollégiumi foglalkoztatásában, a diáksport szervezésében, sportszakigazgatási szervek munkatársi és önkormányzati referensi feladatkörökben kaphatnak feladatokat.
Ugyanakkor gomba módra szaporodtak a közelmúltban a mozgásvágyat kielégítő sportcentrumok, melyek valós fizetőképes keresletre építenek. E sportcentrumok és klubok jelenleg kevés tanult szakemberrel működnek, pedig az ott folyó munka magasan kvalifikált szakemberek tucatjait igényli. Remélhetőleg hamarosan törvény kötelezi a szervezeteket a speciális tudással rendelkező diplomás szakemberek alkalmazására a megfelelő munkakörökben.
Rövid tájékoztató: Letölthető dokumentum


< Vissza