TÖRTÉNET

Utolsó módosítás dátuma : 2017. június 08.

A Sporttudományi intézet története, bemutatása

Az 1948-ban Debrecenben megalapított, majd 1949-ben Egerbe átköltöztetett főiskolán az első perctől működött testnevelés tanszék, ahol közel 4000 testnevelő tanárt képeztek eddig.
A Testnevelés Tanszék és a Sporttudományi Intézet története egybeesik a főiskola történetével, ugyanis 1948 tavaszán indult a szervezőmunka, a nulláról. Semmi központi elképzelés, program nem létezett, az ott lévő tanárok a maguk elképzelései alapján próbálták megálmodni az új rendszert.

Egyszemélyes tanszékek voltak a szakokon, kivéve a testnevelést, ahol a két nem miatt egy férfi és egy női kolléga dolgozott. Alapító tanszékvezetőnk Dr. Kálmánchey Zoltán volt.

Debrecenben még nagyon mostoha körülmények között, az egyetemi épület alagsorában indult a képzés, sőt az egyetem és a város sem örült az új felsőoktatási intézménynek.

1949. május 11-én a debreceni Nagyerdő egy kies részén lerakták a leendő új épület alapkövét, aztán az öröm és néhány hét után - felsőbb utasításra - egyszer csak úgy döntöttek, hogy a főiskolát átköltöztetik Egerbe, a líceum épületébe. A körülmények kezdetben itt is nagyon rendezetlenek voltak, de a munka folyt tovább (denevérek röpködtek az épületben, fűtés nem volt stb.).

1951-ben végzett testnevelés szakon az első évfolyam, 6 fővel. A képzés ekkor 2 éves, két vagy egy szakos formában zajlott.

1955-59 között a szaktanárképzés szünetelt, mindössze két kolléga dolgozott a tanszéken, az általános testnevelés feladatait látták el a nem testnevelés szakos hallgatók részére.

1959-ben Bély Miklós vezetésével újra indult a testnevelő tanárképzés, 32 fővel. A képzés ekkor (1959-1964) négyéves, három szakos formában zajlott, és 1964-től vette kezdetét a 4 éves, 2 szakos testnevelő tanárképzés.
Már az alakuláskor folyt a nappali és levelező tagozatos képzés. 1964-től kialakultak a hagyományos szakpárok: földrajz-testnevelés, biológia-testnevelés, matematika-testnevelés. Később bővült a szakpárok palettája: a testnevelés szakot párosítani lehetett matematikával, angollal, amerikanisztikával, franciával, némettel és magyarral is. 1997-től nappali tagozaton egyszakos testnevelő tanárképzés is indult.

A Testnevelési és Sporttudományi Intézet, a Testnevelés Tanszék utódaként 2003-ban alakult, három tanszékkel. Az intézetben jelenleg is egyetemi és főiskolai szintű testnevelő tanárképzés, valamint testnevelő-edző, sportszervező és rekreációszervezés- egészségfejleszés alapképzés zajlik, teljes idejű és részidejű képzési formában. 2006-tól testnevelő-edző és sportszervező alapszakot, 2009-től testnevelő tanár mesterszakot és sportkommunikátor felsőfokú szakképzést, 2012-ben rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakot, 2013-ban osztatlan testnevelő tanár mesterszakot indítottunk, ami széles paletta a jelentkezők számára.
2009. szeptemberétől testnevelő tanári mesterképzés és sportkommunikátor felsőfokú szakképzés indult. A törvényi változás következtében a kétciklusú (BsC, MsC) tanárképzést – felváltotta az osztatlan tanárképzés. Ebben a képzési formában tanári szakpárokra is nyújt¬hatnak be jelentkezést az érdeklődők, számos szakpárban. 2014-től tovább bővült a képzési kínálatunk, két szakirányú továbbképzéssel: az Iskolai sportkör tartására képzett szakember, és a Testnevelő instruktor, továbbá egy pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakkal: Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen.

A levelező képzésben, kezdetben alapképzés folyt, majd 1988-tól a kiegészítő képzés került előtérbe, főleg tanítóképző- és szakedzői diplomával rendelkezőknek. 1996-ban bevezetésre került levelező tagozaton is a 4 éves főiskolai szintű alapképzés, illetve a Testnevelési Egyetem képzési helyeként kétéves egyetemi szintű kiegészítő képzést is indíthattunk, és 12 éven keresztül folytattunk, amire igen büszkék vagyunk. A Testnevelési Egyetem Továbbképző Intézetének alap- és középfokú edzőképző központja is volt a tanszék több évtizeden keresztül.

A tanári létszám alakulása

A tanári létszám a hallgatói létszám folyamatos emelkedésével egyenes arányban nőtt. Kezdetben kétfős tanszék voltunk, de például 1960-ban 4 fő, 1970-ben 10 fő, 1980-ban 16 fő, 1987-ben 20 fő alkotta a Testnevelés Tanszék oktatói gárdáját.

1995-ben azonban öt fő elbocsátásával a tanszéki oktatói létszám 15 főre csökkent, miközben az Általános testnevelés című tantárgy ideiglenesen szünetelt, valamint a hallgatói létszám is dinamikusan tovább emelkedett.

Jelenleg 19 főállású oktató látja el a sportszakos hallgató sportszakmai képzését.

Az intézet főállású oktatói napjainkig:

1948-1955† Dr. Kálmánchey Zoltán (TV: 1948-55)
1948-1970† Dr. Kalmár Lajosné †1996
1949-1955† Dr. Ambrus Lászlóné Kalauz Paula †2005
1949-1957† Tőrös Károly †1985
1953-1955 Dancs Lajos
1953-1955 Sarkadi Nagy Csilla
1953-1955 Majercsik Magdolna
1953-1955 Raffai Imre
1959-1969† Bély Miklós (TV: 1959-68) †1983
1960-1968 Karajz Gabriella
1960-2000 Dr. Csillag Béla (TV: 1972-87)
1961-1989 Dr. Markos Tibor (TV: 1968-70)
1962-1968 Kovács Mária
1962-1991† Rátkai István † 1993
1964-1965 Kővári László
1966-1995 Dr. Gallovits László
1968-2008 Dr. Rákos Etelka
1969-2008 Miklovitz Lászlóné
1970-1972 Nyíri János (TV: 1970-72)
1970-2004 Cseh Kálmán
1971-1995 Petrovai József
1971- Dr. habil.Szabó Béla CSc (TV: 2003-2004)
1972-1995 Dr. Péntek Lászlóné
1973-2015 Dr. Honfi László PhD (TV: 1987-2014; intézetigazgató: 2003-2014)
1974-2008 Sütő László
1976-2003 Galambos Sándor
1978-1998 Szilváné dr. Graffjódy Eszter
1979- Széles-Kovács Gyula
1981- Kristonné dr. Bakos Magdolna CSc (TV: 2004-2009)
1981-2011 Bocz Árpád
1981- Szalay Gábor
1984- Hajdú Pál
1985- Seres János
1998-1998 Szilva Zsuzsanna
1998- Dr. Bíró Melinda PhD (TV: 2009-2017, intézetigazgató 2015-2017)
1999-2007; 2017- Dr. Fügedi Balázs PhD
2002- Dr. Müller Anetta PhD (TV: 2007-2017)
2004- Juhász Imre PhD hallgató
2008- Hidvégi Péter PhD hallgató
2008- Váczi Péter PhD hallgató
2009-2014 Vécseyné Kovách Magdolna PhD hallgató
2011-2014 Dr. Fritz Péter PhD
2011-2014 Dr. Szatmári Zoltán PhD
2012-2014 Dr. Béres Sándor PhD
2012-2015 Kopkáné Plachy Judit PhD hallgató
2014- Dr. Révész László PhD
2014- Révész Kiszela Kinga PhD hallgató
2014- Juhász István
2015- Herpainé Lakó Judit PhD hallgató
2015- Dr. Szántó Ákos PhD
2015- Vincze Tamás PhD hallgató
2017- Dr. Bognár József (intézetigazgató)
2017- Ungvári Máté

A Sporttudományi Intézet Tudástérképe

A Sporttudományi Intézet tudományos tevékenységét leginkább az oktatók tudományos tevékenységével jellemezhetjük. A sporttudományi intézet tudástérképe:

Egészséges Társadalom
Interdiszciplináris kutatások az egészséges társadalom kérdéskörében, a társadalom humán komponensére koncentrálva. Kiemelt szerepet szánva az új típusú prevenciós, rekreációs, rehabilitációs egészségfejlesztési módok és lehetőségek. Mozgásterápiák szerepe, fogyatékos emberek sportja. SNI.

Részt vevő kutatók: Dr. Szántó Ákos, Dr. Müller Anetta, Hidvégi Péter, Plachy Judit, Juhász Imre, Révész Kiszela Kinga

Egészségturisztikai trendek
KKV-k (kis- és középvállalkozások), - és non profit szervezeteknek és sportegyesületek stb. versenyképességének és üzleti hatékonyságának növelése az egészség – sport - rekreáció faktor elemzésével, szakvéleményezésével. Egészségturisztikai trendek vizsgálata.
Részt vevő kutatók: Dr. Szántó Ákos, Dr. Müller Anetta, Váczi Péter, Boda Eszter

Öregedés és fizikai aktivitás, természet- és társadalomtudományi aspektusai
A humán öregedési folyamat „lassíthatóságának lehetőségének" és a rendszeres fizikai aktivitás összefüggéseinek élettani, népegészségügyi, szociális, szempontból történő feltérképezése. A rendszeres fizikai aktivitás hatásának vizsgálata az idős korban leggyakrabban előforduló betegségek –arthrosis, osteoporosis, arthritis, magas vérnyomás, diabetes mellitus, koszorúér betegségek, stb...- primer, secunder és tercier megelőzésére.
Részt vevő kutatók: Plachy Judit, Herpainé Lakó Judit

Munkahelyi egészségfejlesztés
Vállalatok, vállalkozások belső struktúrájának élettani szemléletű elemzése, egészségkárosító paraméterek feltárása, a munkaerő hiányzásának, az elvándorlás arányainak, a munkahely fizikai jellemzőinek, és a dolgozók egészségi állapotának meghatározása.
Részt vevő kutatók: Hidvégi Péter, Dr. Müller Anetta, Váczi Péter

Sportélettani, fittségi kutatások
Sportágspecifikus spiroergometriás terhelési vizsgálatok. Terhelési zónák hatásai életkori csoportonként, antioxidáns kutatások, a rekreációs edzés és a telomeráz enzim aktivitási szintjének összefüggéseinek vizsgálata. Élettani, fittségi vizsgálatok, terhelésdiagnosztika. Az edzés optimalizálása és hatékonyságának ellenőrzése. Sportági kiválasztás segítése. A betegségek korai felismerése, a kóros elváltozások felderítése, rehabilitáció.
Részt vevő kutatók: Dr. Szántó Ákos, Kopkáné Plachy Judit, Juhász Imre, Révész - Kiszela Kinga

Tehetséggondozás - versenysport
Sportági kiválasztás, beválás, tehetséggondozás pedagógiai aspektusainak elemzése különböző sportágban. Az utánpótlásnevelés kérdései, tehetséggondozás. Pedagógiai módszerek elemzése a sportban.
Részt vevő kutatók: Dr. Révész László, Dr. Bíró Melinda, Juhász István


Iskolai testnevelés
Az iskolai testnevelés és sport aktuális kérdései, módszerek, stratégiák hatékonysága, az interakció sajátosságainak vizsgálata. Az IKT alkalmazása a testnevelés tanításában, életmód és környezet hatása a tanári információs és kommunikációs technikákhoz kötődő kompetenciák alkalmazásában. Iskolaérettség. Integrált, és inkluzív nevelés a testnevelésben. Mérés, értékelés, tananyagfejlesztés, tantervelemzés.
Részt vevő kutatók: Dr. Révész László, Dr. Bíró Melinda, Révész- Kiszela Kinga, Vincze Tamás, Herpainé Lakó Judit. 

2011-ben megalakult az Eszterházy Károly Főiskola Egészséges Társadalom Oktató-és Kutatócsoportja (ETOK). A Csoport az Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézetének részeként, a főiskola hallgatói számára sporttudományi, egészségtudományi, egészségturisztikai és rekreációs tantárgyakat oktat, e-learning anyagokat készít, ami részben a fenti oktatómunkát segíti, részben pedig piacra is dobja azokat. Alap-és alkalmazott kutatásokat folytat a sporttudomány területén. Kiemelt feladatának tekinti az egészséges társadalom speciális humán erőforrás fejlesztési kérdéseinek vizsgálatát, ezen belül a tanulási és munkakörnyezetek, a cselekvő- és teljesítőképesség munkaerő vonatkozású kutatását. 

2015-ben megalakult az Eszterházy Károly Főiskola Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont mely az intézmény interdiszciplináris kutatóközpontja. Fő feladatai az emberi egészség megőrzését, helyreállítását és fejlesztését szolgáló régiós kutatások, továbbá a sportsérülések megelőzéséhez, kezeléséhez és a rehabilitációhoz kapcsolódó módszerek kidolgozása. A kutatási eredményeket a régió intézményeiben, intézeteiben, vállalkozásaiban és szakosztályaiban felhasználva, innovatív, partnerségi együttműködés kialakítása önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal és szervezetekkel. Fontos cél a lakosság egészségmegőrzésének, egészségfejlesztésének ösztönzése, melyet az egészséggel, életmóddal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása révén tud biztosítani. A tudásközpont általános és szakmai felügyeletét a rektor látja el.

A sportklub

Az Eszterházy Károly Főiskola Diák- és Szabadidősport Club (EKFSC) alapítási éve 1949. Az itt folyó munkát a sportszakos képzés szerves részének tekintjük, mivel a rendszeresen sportoló hallgatók nagy valószínűséggel jobb sportszakemberek lesznek, mint azok, akik nem sportolnak rendszeresen. A klub a megye legnagyobb egyesülete, taglétszáma közel 500 fő. Tizenegy szakosztállyal működik: atlétika, torna (női-férfi), úszás, kézilabda (női-férfi), kosárlabda (női-férfi), röplabda (női-férfi), vízilabda (férfi) sportágakban, többségében első-másodosztályú csapatokat és egyéni versenyzőket foglalkoztatva.

Döntően a sportklubban készülnek fel a hallgatók a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) versenyeire, de szinte valamennyi sportágban indulnak ezeken a versenyeken (pl.: cselgáncs, tenisz, labdarúgás, vízilabda, triatlon, duatlon, asztalitenisz, tájfutás, súlyemelés, alpesi sí stb.). A MEFOB versenyein az egyik legeredményesebb magyar felsőoktatási intézmény vagyunk.

Az infrastruktúra bemutatása
Az Eszterházy Károly Egyetem egri campusa korszerűen felszerelt előadótermekkel, szemináriumi helyiségekkel, laboratóriumokkal rendelkezik, melyben 117 tanterem, előadóterem, továbbá 26 laboratórium segíti az oktatói munkát. Saját, nagy múltú gyakorlóiskolánk van:
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, Eger.
Intézményünk szellemisége tükröződik az infrastruktúra kialakítása terén is. Az Eszterházy Károly Egyetem menedzsmentje komoly tervekkel rendelkezik a sporttudományi képzési területen. Ennek bizonyítéka, hogy az elmúlt öt évben több mint egy milliárd forintos sportinfrastruktúra fejlesztést, beruházást hajtott végre. 


< Vissza