A SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Utolsó módosítás dátuma : 2019. február 10.

Hitvallás

A Sporttudományi Intézet a hagyománytisztelet mellett a jelen kor követelményeire, illetve a jövő kihívásaira való félkészülést tartja kiemelten fontosnak az oktatói-nevelői, a közösségért végzett, a szakértői és a tudományos tevékenységek során.
Az Intézet munkatársai arra törekednek, hogy korszerű, minőségelvű, innovatív, értékközpontú és jövőbemutató munkát végezzenek minden területen. Hisszük, hogy a sikeres oktatás és képzés alapfeltétele a hallgatók aktív részvétele a tanítás-tanulás folyamatában.
Célunk, hogy
• olyan hallgatóbarát, élmény-, egyúttal teljesítményközpontú oktatást biztosítsunk, mellyel a munkaerőpiac komplex elvárásainak megfelelő szemlélettel, tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket tudjunk képezni.
• az elméleti tudás alapozó jellege mellett erőteljes szerepet kapjon minden képzésünkben az innováció, a gyakorlati tudás, a problémamegoldás és kritikus gondolkodás fejlesztése.
• olyan sportos és egészségtudatos közösséget tudjunk kialakítani, melynek a hallgatók és az Egyetem dolgozói is aktív részesei.

Sporttudományi Intézet

 


< Vissza