Testnevelő tanár szak

Utolsó módosítás dátuma : 2021. január 24.

Szakleírás

Miért jó döntés a testnevelőtanár szak?
Ismert, hogy a magyar közoktatás egyik kiemelt területe a mindennapos testnevelés. A szak azoknak jó döntés, akik saját sportos életmódjukra és elhivatottságára építve az iskolai testnevelés és sport közelében képzelik el életüket. Testnevelőtanárként a fiatalok egészségtudatos életvitelét, sportolási szokásait, fittségi állapotát és életminőségét tudod hatékonyan fejleszteni. A különböző mozgásos tevékenységekkel, játékokkal és diákversenyekkel olyan jelentős pozitív hatást tudsz elérni, mely erős alapot ad a mozgás megszerettetésére, a felnőttek és az idősek aktív életmódjára és egészségi állapotára is.

Mit fogsz tanulni?
Mint minden sportos szakon, itt is tanulsz majd alapozó társadalomtudományi (pl. neveléstudomány, pszichológia, szociológia, szociológia) és természettudományi (pl. anatómia, sportélettan, egészségtan) elméleti tárgyakat. Ezek segítségével mélyülhetsz el a különböző hagyományos és újszerű sportágak, mozgásos tevékenységek és játékok gyakorlatában, elméletében és oktatásmódszertanában. Tapasztalatokat szerezhetsz a sport különböző területeiről (iskolai, verseny-, szabadidő és fogyatékos sport), illetve a területekre jellemző célirányos fejlesztésről és versenyeztetésről. Elméletben és gyakorlatban is megismertetünk az egészségfejlesztéssel, a motoros képességfejlesztéssel, valamint a különböző életkorú és képességű tanulók tanításának lehetőségeiről iskolán belül és kívül. Több napos élménydús a téli, a turisztika, a vízi terepgyakorlatokon fogsz aktívan részt venni.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A testnevelőtanár szak olyan tudás és tapasztalatot ad neked, mellyel az iskolák mellett a sport különböző területein is elhelyezkedhetsz. Jellemzően általános- és középiskolai tanításra és diáksport edzések tartására leszel alkalmas a hozzá szorosan kapcsolódó fejlesztési, szervezési, elemzési és értékelési feladatokra. A testnevelés magasszintű oktatása mellett délutáni verseny- és szabadidős tevékenységeket végezhetsz vagy éppen sportos táborokat szervezhetsz. Emellett azonban végzett hallgatóink folyamatosan bizonyítják, hogy szinte bármely, a sporthoz és egészséggel kapcsolódó területeken is megállják a helyüket.

Jellemző munkakörök:
• iskolai testnevelés és diáksport,
• kollégium és különböző nevelési színterek,
• sportegyesületi, szakosztályi edzői tevékenység,
• szabadidő- és élsport területei,
• akadémiák és klubok vezetői és oktatói tevékenység.

Miért választd az Eszterházyt?
A magas színvonalú elméleti képzés mellett jelentős hangsúlyt fektetünk a gyakorlatokra, a gyakorlatias képzésre, mellyel a különböző intézményekben és élethelyzetekre készítenek fel. Kiváló oktatóink és gyakorló helyeink vannak a tanítási gyakorlatokhoz és szuper sportlétesítményeink, sporteszközeink.

Motoros alkalmassági vizsga: https://felvieger.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/o-testnevelotanar_5ff6e42d6c6e8.pdf


< Vissza