Nagy siker az Intézményi TDK!

Utolsó módosítás dátuma : 2021. május 06.

A Sporttudományi Intézet, valamint a TTK Testnevelés és sporttudományi tehetségműhely szervezésében a tavaszi félévben is megrendezésre került a TDK!

Az OTDK évében is érdemes volt konferenciát szervezni, hiszen 13 hallgató jelentkezett a programra, mely kiemelkedően magas szám!
A hallgatók felkészítését a Sporttudományi Intézet oktatói vállalták (Bognár József, Varga Attila, Szalay Gábor, Patkó Kata, Herpainé Lakó Judit, Révész-Kiszela Kinga, Láng Éva, Révész László).
Az előadások két tematikus szekciókban folytak igen magas színvonalon, ahol a sporttudomány minden területéhez kapcsolódott előadás.

A konferencia eredményei

I. szekció: Sokszínű sporttudomány

  • A bírálóbizottság elnöke: Dr. Váczi Péter
  • A bírálóbizottság tagjai: Hajdu Pál, Sisa Tibor, Horváth Cintia, Kerekes Petra

1. hely: Kuti Bettina (Szakedző), Az edző-játékos kapcsolat teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata női utánpótláskorú kézilabdázók körében. Témavezető: Dr. Révész László

2. hely: Molnár Anett (Testnevelés-földrajz tanár), Középiskolás és általános iskolás korú tanulók úszástanulása. Témavezető: Dr. Bognár József

3. hely: Várnai Vivien (Sportszervezés), Speciális léptekkel a győzelemig. Az intellektuális képességzavarral élő gyermekek sportolási lehetőségei. Témavezető: Dr. Révész-Kiszela Kinga

Különdíj: Tóth Tamás (Sportszervező), Munkahelyi egészségfejlesztés a MÁV-HÉV Zrt. példáján keresztül. Témavezető: Herpainé dr. Lakó Judit

 

II. szekció: A mindennapos testnevelés és a testnevelés kérdései

  • A bírálóbizottság elnöke: Dr. Csibi Sándor
  • A bírálóbizottság tagjai: Seres János, Vass Zoltán, Kós Katalin, Schmiedmeiszter Adrienn

1. hely: Nemes Fanni (Testnevelés, közösségi művelődés tanár), Sajátos nevelési igényű tanulók testnevelés oktatásának nehezítő tényezői és oktatásmódszertani sajátosságai. Témavezető: Dr. Révész-Kiszela Kinga

2. hely: Czeglédi Péter József (Testnevelés – Történelem tanár), A mindennapos testnevelés megítélése és gyakorlati relevanciája a Hajdú-Bihar megyei közoktatási intézményekben. Témavezető: Szalay Gábor

3. hely: Cseh Péter (Testnevelés- Közösségi művelődés szervezés tanár), Testnevelő tanár szerepe a gyermekkori sportágválasztásban. Témavezető: Varga Attila

Különdíj: Paranai Enikő (Testnevelés-földrajz tanár), A középfokú intézmények viszonya a labdarúgáshoz. Témavezető: Dr. Bognár József

 

Gratulálunk minden résztvevőknek és a díjazottaknak, témavezetőknek! A bizottságok a hallgatók munkáját OTDK részvételre is érdemesnek tartja. Sikeres felkészülést kívánunk az OTDK-ra!


< Vissza