Edző alapszak

Utolsó módosítás dátuma : 2021. január 24.

Szakleírás

Sportágak: kézilabda, kosárlabda, atlétika, labdarúgás, ökölvívás, fallabda, vízilabda
Oklevélben szereplő végzettség: edző (Physical Training)
Képzés jellege: alapképzés
A – állami ösztöndíjas képzés
K – önköltséges képzés
A képzési idő félévekben: 6 félév
Munkarend: nappali/levelező
Képzés helyszíne: Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus
A felvétel előfeltétele: érettségi
Felvételi anyaga: https://felvieger.uni-eszterhazy.hu/hu/erettsegi-kpz/alapkepzes/felveteli-vizsgakovetelmenyek-1688

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.
Jelentkezés módja: www.felvi.hu

Információ:
Felvételi és Képzésszervezési Osztály
Web: www.felvi.uni-eszterhazy.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő - Csütörtök:
de.: 10.00-11.00
du.: 13.00-14.00
Péntek:
de.: 10.00-11.00

Miért jó döntés?
Bár a versenyszakosztályok száma az országban csökkenő, városunkban és megyénkben ez a csökkenő tendencia nem érzékelhető. Komoly problémát jelent, hogy az edzői feladatokat – főleg az utánpótlás és gyermekkorú csoportoknál – gyakran edzői képesítésekkel nem rendelkező, vagy alulképzett edzők, volt sportolók látják el. Ilyen feladatra alkalmas, megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező, diplomás személyeket kívánunk képezni az új alapszakon. Különösen fontos ez az egyesületi élsport közvetlen utánpótlását jelentő csoportok tevékenysége érdekében.
Hangsúlyozni kell, hogy a mozgásfejlődés virágkorát jelentő időszakban a legjobb, a legképzettebb szakemberek kezébe kell adni a sportolni vágyó fiatalokat. Ilyen feladatra alkalmas személyeket kívánunk képezni az edző alapszakon.
Másrész szakmai kompetenciáik segítségével az iskolai szabadidő és diáksport szervezésében, sporthoz köthető (pl.: testnevelés tagozatos) csoportok napközis és kollégiumi foglalkoztatásában, a diáksport szervezésében, sportszakigazgatási szervek munkatársi és önkormányzati referensi feladatkörökben kaphatnak feladatokat. Ugyanakkor gomba módra szaporodtak a közelmúltban a mozgásvágyat kielégítő sportcentrumok, melyek valós fizetőképes keresletre építenek. E sportcentrumok és klubok jelenleg kevés tanult szakemberrel működnek, pedig az ott folyó munka magasan kvalifikált szakemberek tucatjait igényli. Remélhetőleg hamarosan törvény kötelezi a szervezeteket a speciális tudással rendelkező diplomás szakemberek alkalmazására a megfelelő munkakörökben.

Mit fogsz tanulni:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- sporttudomány 50-80 kredit;
- egészségtudomány 20-40 kredit;
- neveléstudomány és pszichológia 20-40 kredit;
- társadalomtudományok 15-30 kredit;
- szervezés és vezetéstudományok 15-30 kredit.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel:
Az elhelyezkedés legjobb lehetőségeit a nagyszámú sportcentrum és a mozgásstúdió hálózat, valamint a sportegyesületi, szakosztályi szervezői, edzői, vezetői tevékenység jelentik. Sportolók versenyekre való felkészítésében, edzői feladatok ellátásában különböző sportági klubokban, egyesületekben teljesedik ki a szakmai elhivatottság. Hangsúlyozni kell, hogy a mozgásfejlődés virágkorát jelentő időszakban a legjobb, a legképzettebb szakemberek kezébe kell adni a sportolni vágyó fiatalokat. Ilyen feladatra alkalmas személyeket kívánunk képezni az edző alapszakon.

Miért válaszd az Eszterházyt:
A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Mindezen célok megvalósítását szakmailag jól felkészült oktatók segítik. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientáltságra, szoros az együttműködés a sportági szakszövetségekkel. A hallgatókra egyenként is figyelünk, támogatjuk tanulmányaikat, az élsportolók kiemelt figyelmet kapnak a tanulmányaik során.


< Vissza