SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET

Utolsó módosítás dátuma : 2019. február 10.

Bemutatkozás

Kedves Látogató!

Kedves Érdeklődő!

Egyetemünk Magyarország észak- keleti régiójának egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal egyeteme. A felsőoktatás gyökerei a XVIII. századig nyúlnak vissza, de Eger városa adott otthont az első magyar nyelvű tanítóképzőnek is.
A Sporttudományi Intézet a hagyománytisztelet mellett a jelen kor követelményire, illetve a jövő kihívásaira való félkészülést tartja kiemelten fontosnak az oktatói-nevelői, a közösségért végzett, a szakértői és a tudományos tevékenységek során is.
Az Intézet munkatársai minden területen arra törekednek, hogy korszerű, minőségelvű, innovatív, értékközpontú és jövőbemutató munkát végezzenek. Szakmai tevékenységünk jelentős része a testnevelőtanár-, edző-, rekreáció- és sportszervező alapképzésekkel kapcsolatos tevékenységekre irányul.
A sporttudományi képzések mellett hangsúlyosnak tartjuk a sportos és egészségtudatos egyetem kialakítására való törekvésünket, valamint Eger város és Heves megye lakossága sportolási szokásainak és életminőségének fejlesztését. Emellett kiemelten fontos számunkra az Egyetem nem sportszakos hallgatóinak és a köznevelési intézmények testnevelésének és sportjának fejlesztése, illetve a különböző sportversenyek és a profilunkhoz tartozó szabadidős és egészségfejlesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezése.
Célunk, hogy a sporttudományi képzésekben (edző, sport- és rekreációszervezés) és a testnevelőtanár képzésben is hallgatóbarát, élmény- és egyúttal teljesítményközpontú képzésekkel a munkaerőpiac komplex elvárásainak megfelelő szemlélettel, tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket képezzünk. Az elméleti tudás alapozó jellege mellett erőteljes szerepet kap minden képzésünkben a gyakorlati tudás, a problémamegoldás és a kritikus gondolkodás fejlesztése, melyek szerteágazó gyakorlati foglalkozások és módszerek formájában kerülnek megerősítésre. Hallgatóink közül sokan versenyszerűen sportolnak és szebbnél szebb eredményeket érnek el ma már világversenyeken is.
Kiemelten fontos számunkra a modellalkotás, a sport általi értékközvetítés, hiszen tudjuk a sport által elsajátított értékek kihatnak az élet minden területére. Képzéseinkben mindez központi szerepet tölt be, mert a tőlünk kikerülő friss diplomások szakmájukból eredően emberekkel, fiatalokkal fognak foglalkozni, így hatással lesznek a felnövekvő generáció erkölcs-és értékfelfogására is.
Ezen célok elérését hatékonyan segítik a kimagasló tudással, tapasztalattal és példamutató hozzáállással rendelkező szakembereink, oktatóink. Prioritást élvez tevékenységünkben a fiatal kutatók támogatása tudományos pályájuk kezdetén, ezért igyekszünk PhD hallgatóinkat is bevonni az oktatásba és kutatásba.
Büszkék vagyunk a folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerünkre, melyek kiterjednek a sportirányítás, az oktatás, a tudomány, a versenysport, a diák- hallgatói- és szabadidősport, a fogyatékos sport, az egészségügy, valamint a testnevelés nemzetközi, országos és városi szervezeteire is. Minden tevékenységünkben Eger városa, Heves megye és az ország Észak-keleti régiójának kiváló adottságaira építve szervezzük a képzésekhez tartozó gyakorlati foglalkozásokat, szakmai- és terepgyakorlatokat.
Sikeres pályázataink reális lehetőséget adnak a létesítményeink és az sporteszközendszerünk dinamikus fejlesztésére, mellyel a Sporttudományi Intézet a képzéseit, tudományos kutatásait, valamint az egyetemi- és szabadidősport programjait egyre magasabb szinten tudja végezni.
Reméljük a közös utunk meggyőz erről minden érdekeltet, legyen az leendő vagy már felvételt nyert hallgató, pedagógus, szülő, kutató vagy oktató.
Bármilyen kérdése is merül fel a sporttal vagy a képzéseinkkel kapcsolatosan, bizalommal fordulhat hozzánk!

Üdvözlettel,
Prof. Dr. Bognár József
Intézetigazgató
Sporttudományi Intézet

 

 

 

Térkép


< Vissza