SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET

Utolsó módosítás dátuma : 2018. február 06.

Bemutatkozás

Kedves Látogató, Érdeklődő!

Az Eszterházy Károly Egyetem, Természettudományi Kar, Sporttudományi Intézetének oktatói és dolgozói nevében köszöntöm Önt.
A Sporttudományi Intézet a hagyománytisztelet mellett a jelen kor követelményire, illetve a jövő kihívásaira való félkészülést tartja kiemelten fontosnak az oktatói-nevelői, a közösségért végzett, a szakértői és a tudományos tevékenységek során is. Az Intézet munkatársai minden területen arra törekednek, hogy korszerű, minőségelvű, innovatív, értékközpontú és jövőbemutató munkát végezzenek.
Szakmai tevékenységünk jelentős része a testnevelőtanár-, edző-, rekreáció- és sportszervező alapképzésekkel kapcsolatos tevékenységekre irányul. A sporttudományi képzések mellett hangsúlyosnak tartjuk a sportos és egészségtudatos egyetem kialakítására való törekvésünket, valamint Eger város és Heves megye lakossága sportolási szokásainak és életminőségének fejlesztését. Emellett kiemelten fontos számunkra az Egyetem nem sportszakos hallgatóinak és a köznevelési intézmények testnevelésének és sportjának fejlesztése, illetve a különböző sportversenyek és a profilunkhoz tartozó szabadidős és egészségfejlesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezése.
Célunk, hogy a sporttudományi képzésekben (edző, sport- és rekreációszervezés) és a testnevelőtanár képzésben is hallgatóbarát, élmény- és egyúttal teljesítményközpontú képzésekkel a munkaerőpiac komplex elvárásainak megfelelő szemlélettel, tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket képezzünk. Az elméleti tudás alapozó jellege mellett erőteljes szerepet kap minden képzésünkben a gyakorlati tudás, a problémamegoldás és kritikus gondolkodás fejlesztése, melyek szerteágazó gyakorlati foglalkozások és módszerek formájában kerülnek megerősítésre.
Ezen célok elérését hatékonyan segítik a kimagasló tudással, tapasztalattal és példamutató hozzállással rendelkező szakembereink, oktatóink. Büszkék vagyunk a folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerünkre, melyek kiterjednek a sportirányítás, az oktatás, a tudomány, a versenysport, a diák- hallgatói- és szabadidősport, a fogyatékos sport, az egészségügy, valamint a testnevelés nemzetközi, országos és városi szervezeteire is. Minden tevékenységünkben Eger városa, Heves megye és az ország Észak-keleti régiójának kiváló adottságaira építve szervezzük a képzésekhez tartozó gyakorlati foglalkozásokat, szakmai- és terepgyakorlatokat. Sikeres pályázataink reális lehetőséget adnak a létesítményeink és az sporteszközendszerünk dinamikus fejlesztésére, mellyel a Sporttudományi Intézet a képzéseit, tudományos kutatásait, valamint az egyetemi- és szabadidősport programjait egyre magasabb szinten tudja végezni.
Reméljük a közös utunk meggyőz erről minden érdekeltet, legyen az leendő vagy már felvételt nyert hallgató, pedagógus, szülő, kutató vagy dolgozó.
Bármilyen kérdése is merül fel a sporttal vagy a képzéseinkkel kapcsolatosan, bizalommal fordulhat hozzánk!
Üdvözlettel,
Bognár József
intézetigazgató
Sporttudományi Intézet


SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Sporttudományi Intézet
Intézetvezető
Intézetvezető helyettesek
Oktatók
Adminisztrációs munkatársak
Sportiroda

Főállású oktatók száma: 15
Képzési terület: Pedagógusképzés, Sporttudomány

A Sporttudományi Intézet fő oktatási és képzési profilja közé tartozik:
1. Testnevelőtanár képzés (Osztatlan kétszakos tanárképzés és Rövid ciklusú képzések)
2. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés (BSc)
3. Sportszervezés (BSc)
4. Edzőképzés (BSc)

ALAPKÉPZÉSEK (BSc)
• Sport- és rekreációszervezés szak (Nappali és Levelező tagozaton, két szakiránnyal)
- Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány
- Sportszervezés szakirány

• Edző szak (Nappali és Levelező tagozaton, különböző sportágakban)
- Végzettség: szakedző egy adott sportágban (2018 szeptembertől kézilabda, kosárlabda, triatlon és tenisz)

OSZTATLAN TANÁRI SZAKOK (Nappali és Levelező tagozaton, csak kétszakos)
• Testnevelőtanár, mely lehet:
- Általános iskolai testnevelőtanár – 4+1 év (4 év képzés és 1 év összefüggő tanítási gyakorlat a képzés végén)
- Középiskolai testnevelőtanár – 5+1 év (5 év képzés és 1 év összefüggő tanítási gyakorlat a képzés végén)
• Másik szak lehet
- angol nyelv és kultúra tanára
- német nyelv és kultúra tanára
- biológiatanár
- földrajztanár
- informatikatanár
- kémiatanár
- magyartanár
- matematikatanár
- közösségi művelődés tanár
- ének-zene tanár
- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI SZAKOK
• 2 féléves középiskolai testnevelő tanárképzés - általános iskolai testnevelő tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezését fogadjuk.
• 4 féléves általános iskolai testnevelő tanárképzés - tanító végzettségűeknek fogadjuk a jelentkezését.
• 4 féléves általános iskolai vagy középiskolai testnevelő tanárképzés - más szakterületen szerzett tanári végzettséggel rendelkezőknek fogadjuk a jelentkezését.
• 5 féléves általános középiskolai testnevelő tanárképzés - tanító végzettségűeknek fogadjuk a jelentkezését.

Az EKE campusa a Sporttudományi Intézettel, és sportlétesítményeivel

Térkép


< Vissza