TESTNEVELŐ-EDZŐ ALAPSZAK

Utolsó módosítás dátuma : 2020. február 18.

Témakörök

Prof. Dr. Bognár József:
1. A sporttehetség aktuális kérdései.
2. Az iskolai testnevelés elmélete és módszertana.
3. A testnevelés hatásrendszere: egészség, fittség, teljesítmény.
Boda Eszter:
1. A rekreáció, mint a szabadidő-eltöltés kultúrája.
2. Célcsoport-specifikus rekreáció.
3. Az animáció területei, megjelenési formái, szerepe.
4. Célcsoport-specifikus animáció.
5. A zenés-táncos mozgásformák szerepe a testnevelésben.
6. Az aerobic irányzatai.
7. A munkahelyi sport jelentősége és lehetőségei.
Dr. habil. Fügedi Balázs:
1. Az iskolai testnevelés és sport mindennapi kihívásai
2. Az élethosszig tartó fizikai aktivitás neveléstudományi kérdései
3. Tehetséggondozás és pályakövetés a sportban
4. Sportolók testösszetételének vizsgálata a különböző felkészülési időszakokban, a testösszetétel hatása az eredményességre különböző sportágakban, állóképességi és fittségi becslés.
5. Kóros kövérség, táplálkozás, iskolai egészségnevelés és a fizikai aktivitás összefüggései
Hajdu Pál:
1. Sportolási szokások vizsgálata különböző társadalmi csoportoknál.
2. Röplabda mérkőzések taktikai szempontú megfigyelése és elemzése.
3. A röplabdázás fejlődésének bemutatása a játékszabályok változásának tükrében.
4. A sporttorna fejlődése, a versenyszabályok változásának főbb csomópontjai.
5. A strandröplabdázás.
Herpainé dr. Lakó Judit:
1. Idős emberek életmódja.
2. Idősek szabadidő-eltöltési szokásai, különös tekintettel a fizikai aktivitásra.
3. Sportrendezvények szervezésének sajátos kérdései.
4. A család szerepe az egészséges életmód kialakításában.
Láng Éva
1. Zenés testedzés az iskolában a mindennapos testnevelés tükrében
2. Táncstílusok oktatásának lehetőségei az iskolákban
3. A tánc és a sport kapcsolata- Zenés sportok
4. Zenés-táncos mozgásformák hatása a gyermekek fejlődésére
5. Zenés-táncos mozgásformák a rekreációban
Dr. habil. Révész László:
1. A tehetségkutatások fejlődési tendenciái.
2. Tehetségkutatás a versenysportban.
3. Kiválasztási módszerek elemzése.
4. A sportági beválás jellemzői.
5. A sportoktatás pedagógiai kérdései.
6. Az úszás pedagógiai kérdései.
7. Az úszásoktatás tantervi kérdései.
8. Pedagógiai módszerek hatékonyságának elemzése a sportban.
9. Az utánpótlás nevelés kérdései.
10. Az utánpótlás nevelés kérdései.
Dr. Révész-Kiszela Kinga
1. SNI, BTMN a köznevelésben.
2. Mozgásfejlődés sajátosságai az óvodában és az iskolában.
3. Motoros képességstruktúrabeli eltérések manifesztációja a tanulási képességekben és a viselkedésben.
4. Az iskolaérettség kérdései és problémái.
5. Zenés-táncos mozgásformák szerepe a testnevelésben.
6. Torna oktatásmódszertana óvodában és iskolában.
Seres János:
1. Az atlétika sportágtörténeti, oktatástörténeti témaköre.
2. Játékosság, élményszerűség az iskolai testnevelés tanterv atlétika mozgásanyagának oktatásában.
3. A kölyökatlétika, mint mozgásrendszer az alsó tagozatos iskolai testnevelésben.
4. Atlétikus képességek vizsgálata, képességfejlesztés az atlétika mozgásanyagával az iskolai testnevelésben.
5. Országúti futások, történet, felkészülés, versenyzés.
6. Atlétikus képességek szerepe, fejlesztése a különböző sportágak mozgásanyagában.
7. Sportmozgások biomechanikai elemzése.
8. Szenior atlétika: eredmények, felkészülés, versenyzés.
Szalay Gábor:
1. 6-10 évesek kondicionális és koordinációs képességeinek fejlesztése a torna mozgásanyagával.
2. A torna előkészítő és rávezető gyakorlatainak technikája, oktatása, különböző korosztályokban.
3. Az ízületi mozgáskiterjedést növelő módszerek összehasonlító vizsgálata.
4. Az atlétikai versenyszámok alaptechnikáinak elemzése, oktatása.
5. Kondicionális és koordinációs képességeket fejlesztő programok kidolgozása különböző korosztályokban.
Széles-Kovács Gyula, Dr. Váczi Péter:
1. Az általános iskolai kosárlabda tananyag technikai elemeinek oktatása.
2. Az általános iskolai kosárlabda tananyag taktikai elemeinek oktatása.
3. A kosárlabdát előkészítő játékok és labdaérzék fejlesztő gyakorlatok általános iskoláskorú gyerekeknél.
4. A kosárlabda játék helye, szerepe az iskolai testnevelésben (felmérés a tanulók testnevelési szemléletéről).
5. A minikosárlabda és oktatása, oktatásának lehetőségei az általános iskolában.
6. A mozgásos játékok szerepe a tanulók mozgásműveltségében és nevelésében.
7. A népi játékok jelentősége, rekreációs szerepe, versenylehetőségei, felhasználása az iskolai foglalkozásban.
Varga Attila:
1. Az IKT-eszközök hatása a testnevelés tanítás-tanulás folyamataira.
2. Mobil applikációk alkalmazásának lehetőségei a szabadidősportban.
3. Az utánpótlás-nevelés aktuális kérdései a tornasportban.
4. A tornaszerek kialakulásának története.
5. A torna, mint alapsportág népszerűségének vizsgálata az alap és középfokú oktatási intézményekben.

 


< Vissza