A szakdolgozat védés tartalmi és formai követelményei

Utolsó módosítás dátuma : 2017. május 15.

A szakdolgozat védés tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat védésekor a legfontosabb cél a szakdolgozat készítése során végzett önálló tudományos munka bemutatása. Amint a szakdolgozat felépítése, a szakdolgozat védése is a következő célirányos egységek mentén kerüljön bemutatásra:
- bevezetés
- célmeghatározás és hipotézisek
- módszerek
- eredmények
- megbeszélés és következtetések
- összefoglalás
- opponensi kérdésekre adott válaszok

A védés során szabad előadás (nem olvasás) keretében, 10 perc időtartamban kell a dolgozatot egy PowerPoint prezentáció formájában bemutatni. A javasolt terjedelem 10-12 dia. Az idő rövidsége miatt nem ajánlatos ennél több diát tervezni és ugyanezen okból nem javasolt hanganyag vagy videó bemutatása sem. Azonban érdemes figyelembe venni azt a tényt, hogy a megértést a szöveges információk melett a vizuális tartalmak (pl. képek, ábrák, grafikonok) jelentősen segítik.
Az előadás végén az opponensi értékelésben megfogalmazott kérdések kerüljenek megválaszolásra, melyre 5 perc áll rendelkezésre. Ezen válaszok beleszámítanak a prezentáció időtartamába.
A védés során a bizottság hangjelzéssel segíti az idő betartását, 2 perccel a vége előtt jelez.
Az előadás után a bizottság kérdéseket tesz fel és vitát kezdeményez. A szakdolgozat megvédésére összesen 15 perc áll rendelkezésreután a védés lezárásra kerül. Ezek után az opponens javaslata, az előadás minősége és a vita alapján a bizottság dönt az érdemjegyről. A védés eredményét az adott bizottság munkájának befejeztével, a nap végén hirdeti ki.

 


< Vissza