SPORTSZERVEZŐ ALAPSZAK

Utolsó módosítás dátuma : 2018. március 02.

Témakörök

Boda Eszter:
1. A rekreáció, mint a szabadidő-eltöltés kultúrája.
2. Célcsoport-specifikus rekreáció.
3. Az animáció területei, megjelenési formái, szerepe.
4. Célcsoport-specifikus animáció.
5. A zenés-táncos mozgásformák szerepe a testnevelésben.
6. A zenés-táncos mozgásformák szerepe a rekreációs sportban.
7. Az aerobic irányzatai.
8. A munkahelyi sport jelentősége és lehetőségei.

Fodor Éva:
1. A rekreáció neveléstudományi vonatkozásai
2. A rekreáció környezetvédelmi aspektusai
3. A környezeti nevelés szerepe és lehetőségei a rekreációban
4. A tanösvények szerepe és lehetőségei a rekreációban
5. A lovaglás és lovassportok rekreációs vonatkozásai

Dr. Fügedi Balázs:
1. Az iskolai testnevelés és sport mindennapi kihívásai.
2. Az élethosszig tartó fizikai aktivitás neveléstudományi kérdései.
3. Tehetséggondozás és pályakövetés a sportban.
4. Sportolók testösszetételének vizsgálata a különböző felkészülési időszakokban, a testösszetétel hatása az eredményességre különböző sportágakban, állóképességi és fittségi becslés.
5. Kóros kövérség, táplálkozás, iskolai egészségnevelés és a fizikai aktivitás összefüggései.

Hajdu Pál:
1. Vizsgálatok a sportszociológia témaköréből.
2. Tornaversenyek szervezése, lebonyolítása.

Herpainé Lakó Judit:
1. Sportrendezvények szervezésének sajátos kérdései.

Dr. Révész László:
1. Sportszervezetek működése.
2. Az eseményszervezés gyakorlata.
3. Sportesemények szervezése.
4. Támogatás-szponzoráció-mecenatúra.
5. PR, marketing a sportban.

Seres János:
1. Nemzetközi, hazai atlétika versenyek értékelése sportszakmai, szervezési szempontból.
2. Atlétika az Európai Unióban.
3. Intézményi (vállalati, iskolai, stb.) szintű rendezvényszervezés különös tekintettel az atlétika sportágra.
4. Utcai futóversenyek története, szervezési kérdései, gazdasági, turisztikai összefüggései.
5. Bármilyen profilú hazai sportvállalkozás bemutatása.

Szalay Gábor:
1. Képességfejlesztés az általános iskolában az atlétika mozgásanyagával; a kötelező felmérések feldolgozása.
2. Képességfejlesztés a torna mozgásanyagával; a kötelező felmérések feldolgozása.
3. Új sportágak mozgásanyagának oktatása az általános iskolában.
4. Képességfejlesztő programok megvalósítása a mindennapos testnevelés felhasználásával.
5. Torna tantervi anyagának játékos oktatása.

Széles-Kovács Gyula:
1. Az általános iskolai kosárlabda tananyag technikai elemeinek oktatása.
2. Az általános iskolai kosárlabda tananyag taktikai elemeinek oktatása.
3. A kosárlabdát előkészítő játékok és labdaérzék fejlesztő gyakorlatok általános iskoláskorú gyerekeknél.
4. A kosárlabda játék helye, szerepe az iskolai testnevelésben (felmérés a tanulók testnevelési szemléletéről).
5. A minikosárlabda és oktatása, oktatásának lehetőségei az általános iskolában.
6. A mozgásos játékok szerepe a tanulók mozgásműveltségében és nevelésében.
7. A népi játékok jelentősége, rekreációs szerepe, versenylehetőségei, felhasználása az iskolai foglalkozásban.

Váczi Péter:
1. Az általános iskolai kosárlabda tananyag technikai elemeinek oktatása.
2. Az általános iskolai kosárlabda tananyag taktikai elemeinek oktatása.
3. A kosárlabdát előkészítő játékok és labdaérzék fejlesztő gyakorlatok általános iskoláskorú gyerekeknél.
4. A kosárlabda játék helye, szerepe az iskolai testnevelésben (felmérés a tanulók testnevelési szemléletéről).
5. A minikosárlabda és oktatása, oktatásának lehetőségei az általános iskolában.
6. A mozgásos játékok szerepe a tanulók mozgásműveltségében és nevelésében.


< Vissza