REKREÁCIÓSZERVEZŐ ALAPSZAK

Utolsó módosítás dátuma : 2018. május 16.

Témakörök

Dr. Bognár József:
1. A munkahelyi sport és életminőség aktuális kérdései.
2. Idősek fizikai aktivitása és életminősége.
3. Pedagógusok életvitele és életminősége.

Boda Eszter:
1. A rekreáció, mint a szabadidő-eltöltés kultúrája.
2. Célcsoport-specifikus rekreáció.
3. Az animáció területei, megjelenési formái, szerepe.
4. Célcsoport-specifikus animáció.
5. A zenés-táncos mozgásformák szerepe a rekreációs sportban.
6. Az aerobic irányzatai.
7. A munkahelyi sport jelentősége és lehetőségei.

Fodor Éva:
1. A rekreáció neveléstudományi vonatkozásai
2. A rekreáció környezetvédelmi aspektusai
3. A környezeti nevelés szerepe és lehetőségei a rekreációban
4. A tanösvények szerepe és lehetőségei a rekreációban
5. A lovaglás és lovassportok rekreációs vonatkozásai

Dr. Fügedi Balázs
1. Az iskolai testnevelés és sport mindennapi kihívásai
2. Az élethosszig tartó fizikai aktivitás neveléstudományi kérdései
3. Tehetséggondozás és pályakövetés a sportban
4. Sportolók testösszetételének vizsgálata a különböző felkészülési időszakokban, a testösszetétel hatása az eredményességre különböző sportágakban, állóképességi és fittségi becslés.
5. Kóros kövérség, táplálkozás, iskolai egészségnevelés és a fizikai aktivitás összefüggései

Hajdu Pál:
1. Sportolási szokások vizsgálata különböző társadalmi csoportoknál.
2. Röplabda mint szabadidő sportág.
3. A tenisz mint szabadidő sportág.

Herpainé Lakó Judit
1. Életmódkutatás, szabadidő-eltöltési szokások vizsgálata.
2. A család szerepe az egészséges életmód kialakításában.
3. Idős emberek életmódja.
4. Idősek szabadidő-eltöltési szokásai, különös tekintettel a fizikai aktivitásra.

Dr. Révész László
1. Sportolási szokások vizsgálata
2. Életmódvizsgálatok
3. A szabadidő eltöltése
4. A testkultúra-sport-rekreáció kapcsolata

Révész-Kiszela Kinga
1. Különleges bánásmódot igénylő személyek sport-és rekreációs tevékenységei.
2. Zenés-táncos mozgásformák rekreációs hatásai.
3. A rekreáció egészségfejlesztési aspektusai.

Seres János
1. Atlétikai jellegű mozgások a rekreációs célú szabadidős tevékenységekben.
2. Futás, mint az égészségmegőrzés hatékony eszköze; országúti-, utcai-, terepfutások stb.
3. A szenior atlétika kérdései: történet, versenyrendszer, felkészülés.
4. Képességfejlesztés, mozgásprogramok, egészségmegőrzés a gimnasztika mozgásanyagával.
5. Fittségi felmérések eredményeinek értékelése különböző korosztályokban.

Szalay Gábor:
1. Vízitáborozás, vízitúrázás mint szabadidősport az egészséges életmódra nevelésben.
2. Komplex egészséges életmód- program túlsúlyosoknak
3. Mozgásos rekreációs tevékenységek kondicionális képességfejlesztő hatásai.
4. Pulzusszám változás vizsgálata rekreációs foglalkozásokon.
5. Mozgásos programok hatékonyságának vizsgálata.

Váczi Péter:
1. Az általános iskolai kosárlabda tananyag technikai elemeinek oktatása.
2. Az általános iskolai kosárlabda tananyag taktikai elemeinek oktatása.
3. A kosárlabdát előkészítő játékok és labdaérzék fejlesztő gyakorlatok általános iskoláskorú gyerekeknél.
4. A kosárlabda játék helye, szerepe az iskolai testnevelésben (felmérés a tanulók testnevelési szemléletéről).
5. A minikosárlabda és oktatása, oktatásának lehetőségei az általános iskolában.
6. A mozgásos játékok szerepe a tanulók mozgásműveltségében és nevelésében.


< Vissza