MESTERKÉPZÉS, OSZTATLAN

Utolsó módosítás dátuma : 2020. február 18.

Témakörök

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK


Prof. Dr. Bognár József:
1. A mindennapos testnevelés problémaköre.
2. Testnevelőtanári pályaválasztás, pályavitel és karrier.
3. A testnevelőtanár mint oktató, edző és vezető.
4. Módszertani fejlesztések a testnevelésben.

Boda Eszter:
1. A rekreáció, mint a szabadidő-eltöltés kultúrája.
2. Célcsoport-specifikus rekreáció.
3. Az animáció területei, megjelenési formái, szerepe.
4. Célcsoport-specifikus animáció.
5. A zenés-táncos mozgásformák szerepe a testnevelésben.
6. A zenés-táncos mozgásformák szerepe a rekreációs sportban.
7. Az aerobic irányzatai.
8. A munkahelyi sport jelentősége és lehetőségei.

Dr. habil. Fügedi Balázs:
1. Az iskolai testnevelés és sport mindennapi kihívásai.
2. Az élethosszig tartó fizikai aktivitás neveléstudományi kérdései.
3. Tehetséggondozás és pályakövetés a sportban.
4. Sportolók testösszetételének vizsgálata a különböző felkészülési időszakokban, a testösszetétel hatása az eredményességre különböző sportágakban, állóképességi és fittségi becslés.
5. Kóros kövérség, táplálkozás, iskolai egészségnevelés és a fizikai aktivitás összefüggései.

Hajdu Pál:
1. Vizsgálatok a sportszociológia köréből.
2. Az iskolai tornaoktatás módszertani kérdései.
3. Az iskolai röplabdaoktatás módszertani kérdései.
4. Kisegítő eszközök a sporttorna oktatásában.

Herpainé dr. Lakó Judit:
1. Az iskolai szabadidős sportrendezvények szervezésének speciális kérdései.
2. Életmódkutatások, szabadidő-eltöltési szokások vizsgálata iskolások körében.
3. A természetben űzhető sportok alkalmazási lehetőségei a testnevelő tanári munkában.

Dr. habil. Révész László:
1. A mérés- értékelés gyakorlatának elemzése a közoktatásban.
2. A hatékony tananyagfejlesztés módszerei.
3. A kompetenciamérés lehetősége a testnevelésben és a sportban.
4. A sportoktatás pedagógiai kérdései.
5. Az úszásoktatás tantervi kérdései.
6. Pedagógiai módszerek hatékonyságának elemzése az iskolai testnevelésben.
7. A mindennapos testnevelés kérdései.
8. IKT eszközök a testnevelésben.

Dr. Révész-Kiszela Kinga
1. SNI, BTMN a köznevelésben.
2. Mozgásfejlődés sajátosságai az óvodában és az iskolában.
3. Motoros képességstruktúrabeli eltérések manifesztációja a tanulási képességekben és a viselkedésben.
4. Az iskolaérettség kérdései és problémái.
5. Zenés-táncos mozgásformák szerepe a testnevelésben.
6. Torna oktatásmódszertana óvodában és iskolában.

Seres János:
1. A középiskolai testnevelés tanterv atlétika mozgásanyagának oktatás- módszertana.
2. Atlétikus képességek fejlesztése a középiskolás korosztályban.
3. Atlétikai mért teljesítmények értékelése 14-18 éves középiskolai tanulóknál.
4. Felkészülés a diákolimpia atlétikai versenyszámaira.
5. Atlétikai mozgások a középiskolás diákok szabadidős tevékenységében.
6. Az iskolai testnevelés tantárgytörténeti, pedagógiatörténeti aspektusai.
7. Az iskolai atlétika oktatás objektív és szubjektív feltételeinek értékelése helyi viszonyok között.

Szalay Gábor:
Mesterképzés:
1. Felkészítési módszerek és eljárások a középszintű érettségi vizsga gyakorlati követelményeire.
2. Felkészítési módszerek és eljárások az emeltszintű érettségi vizsga gyakorlati követelményeire.
3. Testnevelés elméleti anyagának oktatása és oktatás-módszertani sajátosságai a középiskolák különböző típusaiban és évfolyamain.
4. Testnevelés érettségi eredmények adatainak feldolgozása
- szóbeli vizsga-eredmény részesedése az érettségi eredményében,
- a mérhető és nem mérhető vizsgarészek részesedése az érettségi eredményekben,
- különbségek-azonosságok a női és férfi érettségizők eredményeiben.
5. Kondicionális képességek változása a középiskolás évek alatt a kötelező felmérések adtainak feldolgozása alapján.
6. Kondicionális képességek fejlesztésének lehetőségei és módszerei a középiskolák különböző évfolyamain.
7. Új sportágak mozgásanyagának felhasználása a középiskolai testnevelésben.
8. Vízitáborozás, vízitúrázás mint szabadidősport az egészséges életmódra nevelésben.
Osztatlan:
1. Hagyományostól eltérő sportágak beépítése a testnevelésbe.
2. A mindennapi testnevelés hatékonyságának vizsgálat a kondicionális képességek összehasonlító elemzésével.
3. A mindennapi testnevelés megvalósítása konkrét helyszíneken, tapasztalatok.
4. Az atlétika és a torna mozgásanyagának fejlesztő hatásai az iskolai testnevelésben.
5. Felkészítési programok a Diákolimpia atlétika és torna versenyeire.
6. Az MA témakörök is kidolgozhatók.

Varga Attila:
1. Az IKT-eszközök hatása a testnevelés tanítás-tanulás folyamataira.
2. Mobil applikációk alkalmazásának lehetőségei a szabadidősportban.
3. Az utánpótlás-nevelés aktuális kérdései a tornasportban.
4. A tornaszerek kialakulásának története.
5. A torna, mint alapsportág népszerűségének vizsgálata az alap és középfokú oktatási intézményekben


< Vissza