Tudományos Diákköri Konferenciák

Utolsó módosítás dátuma : 2018. október 15.

Felhívások, aktualitások, beszámolók időrendben

HÁZI TDK KONFERENCIA 2018. NOVEMBER 28. 14:00

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. november 10.

Az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar Sporttudományi Intézete, valamint a TTK Testnevelési és Sporttudományi Tehetségműhely Házi Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, melyre ezúton hívja meg az Sporttudomány témakörei iránt érdeklődő hallgatókat, oktatókat és szakembereket.

Felhívás: Letölthető dokumentum

Formai és tartalmi követelmények: Letölthető dokumentum

Jelentkezési lap: Letölthető dokumentum

HÁZI TDK 2017/2018 1. félév

Az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar Sporttudományi Intézete, valamint a TTK Testnevelési és Sporttudományi Tehetségműhely Házi Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, melyre szeretettel várja a jelentkezőket, érdeklődőket.

Jelentkezési határidő: 2017. november 20.

Felhívás letölthető itt: Letölthető dokumentum

Formai és tartalmi követelmények: Letölthető dokumentum

Jelentkezési lap: Letölthető dokumentum

OTDK - 2017


Eredményes részvétel a XXXIII. OTDK-n
Ebben az évben 2017. március 23-25. között került megrendezésre a XXXIII. Testnevelési- és Sporttudományi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Győrben. A konferencia értékét az is emelte, hogy a Tanulás - és Tanításmódszertani — Tudástechnológiai Szekció országos döntőjének is helyt adott a rendező Széchenyi István Egyetem. A két rangos eseményt az Apáczai Csere János Kar és az Egészség- és Sporttudományi Kar szervezte. A konferencia megnyitója egyben a 2017. évi OTDK sorozat központi megnyitója is volt.

A Testnevelési- és Sporttudományi Szekcióban a korábbi évekhez hasonlóan a sporttudomány sokszínűségének megfelelően nyolc tagozatban mutathatták be kutatásaikat a hallgatók. A konferencián 97 pályamunka bemutatására került sor, a résztvevők között az összes testkulturális pedagógusképző (óvodapedagógus, tanító, tanár) felsőoktatási intézmény hallgatói képviselték magukat és intézményüket.

Az Eszterházy Károly Egyetemet Nagy Zsuzsa hallgató képviselte (felkészítő tanár: Dr. Bíró Melinda – főiskolai docens; Dr. Müller Anetta – főiskolai tanár) a Testnevelés és Sport Neveléstudományi Kérdései tagozatban. Előadásának címe: A differenciálás számszerűsítése tematikus egységenként a testnevelésben. A zsűri előadását követően pozitívumként emelte ki a kutatás innovatív aspektusait, az IKT alapokat, illetve az összetett adatfelvételt, mely a kutatás alapját adta.

A konferenciára a Sporttudományi Intézet három oktatóját Bognár József (zsűri elnök), Fügedi Balázs (zsűritag), Révész László (zsűritag) kérték fel a szervezők a konferencia tudományos testületébe.
2018-ban a Házi TDK mellett Nemzetközi TDK kerül megrendezésre, melyre a TTK Testnevelési- és Sporttudományi Tehetséggondozó Műhely megkezdte a hallgatók felkészítését.

 

OTDK - 2015

 

Nagy Petra első az OTDK-n

2015-ben az OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciója már 13 tagozattal várta a tudományos munkát folytató hallgatókat.

A szekció tagozatai:

1. 2. A testnevelés és sport társadalomtudományi kérdései I. II. tagozat
3. A testnevelés tantárgypedagógiai kérdései tagozat
4. 5. Fittségi és antropometriai vizsgálatok I. II. tagozat
6. A gyógytestnevelés, a mozgásfejlődés és a mozgásterápia kérdései tagozat
7. 8. Humánkineziológiai és sportbiológiai vizsgálatok I.-II. tagozat
9. Sportrekreáció, sportturizmus tagozat
10. Sportgazdaság, sportszervezés, sportirányítás tagozat
11. Versenysport, élsport tagozat
12. 13. A mozgás és a sport pszichológiai kérdései. I.-II. tagozat

2015. április 9. csütörtök Pécsen rendezett OTDK-n két EKF-es hallgató versenyzett:

DINYA ANNA
A kiválasztás és utánpótlás nevelés a kézilabda különböző szakosztályaiban.
Témavezető: Dr. Bíró Melinda, Kopkáné Plachy Judit

NAGY PETRA
A női labdarúgó játékvezetés helyzete Magyarországon.
Témavezető: Dr. Szatmári Zoltán

 

NTDK - 2014

 

EKF-es dobogó a Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencián
Huszonegyedik alkalommal rendeztek Testnevelés- és Sporttudomány kategóriában Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferenciát. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szervezett tudományos versenyen az Eszterházy Károly Főiskolát Vojtkó Veronika és Csörgő Tamás képviselte. Vojtkó Veronika testnevelő-edző és angol szakos hallgató pályamunkájával - amely az afroamerikai sportolók újkori nyári olimpián való részvételük megváltozásáról szól - harmadik helyezést ért el.


Vojtkó Veronika
Előadásának címe: Change of African American Participation in Modern Summer Olympic Games
Tagozat: Social Sciences and Sport Management Section
Témavezetői: dr. Bíró Melinda és dr. Szathmári Judit
Csörgő Tamás
Előadásának címe: Effects Of Massage Therapies On Women Over Sixty Years
Szekciója: Physical Activity in School and Recreational Time Section
Témavezetői: dr. Bíró Melinda és Kopkáné Plachy Judit

 

OTDK - 2013

A XXXI. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának eredményei
Április 4-6-ig a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar adott otthont a Testnevelés- és Sporttudományi Szekciónak, ahol 10 tagozatban mutatták be dolgozataikat a résztvevők.
Az Eszterházy Károly Főiskola 10 pályamunkával, 12 hallgatóval nevezett az országos rendezvényre, ahol a hallgatók 5 tagozatban mutathatták be kutatásaik eredményeit.
1. Sportrekreáció, sportturizmus
2. Gyógytestnevelés és mozgásterápia
3. A testnevelés és a sport társadalomtudományi kérdései,
4. Óvodás és kisiskolás korú gyermekek testnevelésének kérdései,
5. A testnevelés és sport tantárgy pedagógiai kérdései.

Az eredményeket elért EKF-es hallgatók neveit, a tagozatot, dolgozataik címét és témavezetőik nevét az alábbi felsorolásban olvashatják:

PERGE ZSÓFIA - TAKÁCS TÍMEA (Sportszervező BA III. évfolyam)
2. helyezést ért el a Sportrekreáció, sportturizmus tagozatban.
Dolgozatuk címe: Rekreációs edzést végzők fogyasztási szokásainak vizsgálata étrend kiegészítők használatakor
Témavezető: Dr. Fritz Péter főiskolai docens
CSÖRGŐ TAMÁS (matek - testnevelés BA III. évfolyam)
3. helyezést ért el a Gyógytestnevelés és mozgásterápia tagozatban.
Dolgozat címe: Hajlékonyság vizsgálata hatvan év feletti nőknél.
Témavezetők: Kopkáné Plachy Judit főiskolai adjunktus és Dr. Bíró Melinda főiskolai docens
PESÁK TAMÁS (testnevelő tanár MA II. évfolyam)
A testnevelés és a sport társadalomtudományi kérdései tagozatban a zsűri különdíjában részesült.
Dolgozat címe: A romák integrációja a sporton keresztül
Témavezető: Dr. Bíró Melinda főiskolai docens

 

OTDK - 2011


EKF-es hallgatók eredményei az OTDK Testnevelés és Sporttudományi Szekcióján

2011. április 14-16-ig a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán rendezték meg a XXX. jubileumi OTDK Testnevelés és Sporttudományi Szekciót.
Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet testnevelő edző, és sportszervező szakos hallgatói 10 előadással vettek részt a konferencián, ahol 1 első, 2 második, és 2 különdíjat szereztek.

Első helyezést ért el:
Életmód és az egészség-magatartás vizsgálatai szekcióban Láng Petra Fanni: A leendő testkulturális szakemberek dohányzási szokásainak, dohányzással kapcsolatos nézeteinek feltárása (témavezető: Dr. Bíró Melinda főiskolai docens)
Második helyezést elért hallgatók:
A mozgásoktatás módszertani vizsgálatai szekcióban Szabó-Rácz Petra: Az úszásnemek sorrendjének megválasztása az óvodai úszásoktatásban (témavezető: Dr. Bíró Melinda főiskolai docens)
Sportpszichológiai vizsgálatok szekcióban Csillag Anett és Gáspár Zsófia: Életminőség- és stresszvizsgálat a Bosch Rexroth Kft. egri telephelyén (témavezető: Vécseyné Kovách Magdolna főiskolai tanársegéd)
Különdíjasok:

A Fittségi- és antropometriai vizsgálatok szekcióban Patkó Katalin: Az egri versenyúszók táplálkozásának, testalkatának és teljesítményének összefüggése (témavezető: Dr. Bíró Melinda főiskolai docens, konzulens: Szalay Gábor főiskolai docens)
A szocializáció a sportban szekcióban Kovács Anita: A tanári értékelés interakciós vizsgálata óvodáskorú gyermekeknél (témavezető: Dr. Bíró Melinda főiskolai docens)

 

 

OTDK - 2009


Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán rendezték a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelési és Sporttudományi Szekciójának versenyeit.

A rendezvényen 16 intézmény 19 karának hallgatói 92 előadást tartottak. Főiskolánkat 11 hallgató képviselte, sikerrel, hiszen két első, két harmadik helyet és egy különdíjat szereztek.

Eredmények:
1. helyezettek:
Boda Eszter sportszervező (felkészítő tanár: Dr. Honfi László)
Szabó-Rácz Petra testnevelés-magyar (felkészítő tanár: Dr. Bíró Melinda)
3. helyezettek:
Túri Emese testnevelő-edző (felkészítő tanár: Dr. Müller Anetta)
Pécsi Hajnalka testnevelés (felkészítő tanár: Dr. Bíró Melinda)
Különdíjas:
Vince Gitta sportszervező (felkészítő tanár: Dr. Bíró Melinda)


< Vissza