Conference of Hungarian society of Sport Science 2018

last modification : 2018. június 13.

Department of Sport Science is representative on Conference

Between 30 May and 1 June, 2018 Szombathely hosted the 15th National Congress of Sport Science which was organized by the Hungarian Sports Society. The colleagues from the Department of Sport Sciences represented our university with several lectures and e-poster presentations. The material of the lectures included many areas, such as competetive sport, recreation, physical education, ICT in sport, values and attitudes in sport. We would like to say thank you for all the participants representing the University and the Department of Sport Sciences.

• Kiss Zoltán-Csáki István- Bognár József: Edző-sportoló kapcsolat vizsgálata egy magyar és egy határon túli labdarúgó akadémia keretein belül.
• Tánczos Zoltán- Bognár József: Preventív és fittségi célú személyi edzés újszerű megközelítése.
• Oláh Dávid-Németh Szabolcs- Vajda Ildikó- Hegedüs Ferenc- Bognár József: Élet az akadémia után – fiatal labdarúgók utánkövetéses karriervizsgálata.
• Tóthné Vojtkó Veronika- Fügedi Balázs- Révész László: Eredményesség-vizsgálatok (hiánya) az olimpiai nevelési programok kutatásában.
• Fodor Éva- Révész László: A tanösvények jelentősége a rekreációban.
• Révész-Kiszela Kinga- Fügedi Balázs- Mező Ferenc: Tanulási- és motoros képességek az iskolaérettség tükrében.
• Horváth Cintia- Fügedi Balázs- H. Ekler Judit: Az 5. évfolyam kézilabda tananyag direkt és indirekt módszerekkel történő feldolgozásának összehasonlítása.
• Herpainé Lakó Judit- Boda Eszter- Varga Attila- Váczi Péter: Három generáció tevékenység- és értékrendszerének jellemzői a fizikai aktivitás tükrében.
• Kajtár Gabriella- Herpainé Lakó Judit- Simon István Ágoston: A tantervi reformok hatásának vizsgálata a soproni óvodapedagógus és kisgyermeknevelő I. évfolyamos hallgatók egészségmagatartásában.
• Boda Eszter- Herpainé Lakó Judit- Váczi Péter- Varga Attila: Kalandparkok fogyasztóinak vizsgálata a motiváció és a szabadidő-eltöltés tükrében.
• Varga Attila- Herpainé Lakó Judit- Boda Eszter- Váczi Péter: IKT eszközhasználati szokások vizsgálata az Eszterházy Károly Egyetem végzős testnevelés szakos hallgatói körében.
• Tróznai Zsófia- Pápai Júlia- Utczás Katinka- Négele Zalán- Nyakas Csaba- Juhász István- Szabó Tamás: A serdülő és felnőtt női kézilabda válogatott testösszetétele.


< Vissza